top of page

Registraties

NFG-praktijk voor Psychosociale en Maatschappelijke Dienstverlening: Registratienummer 9710

Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg (RBCZ)

Licentienummer: 230582R

Kwaliteitsregister POH-GGZ: 2607

KvK: 89664264

AGB therapeut: 90117483

AGB praktijk: 90093550

bottom of page